Måling av radon

Hvor måle radon?

Måling av radon bør gjøres i luften inne i bolighus, skoler, barnehager og andre bygg.
Målingene bør gjøres i rom hvor man oppholder seg mye. Gjerne i barnerom eller soverom, eller andre rom hvor man oppholder seg mer enn 6 timer i døgnet. Sett dem gjerne opp i pustehøyde. Unngå trekk og direkte sollys.
Radon kan også forekomme i grunnvann. I hus med for høy radonkonsentrasjon og grunnvannsbrønn, bør brønnvannet måles.

 

Hvordan måle Radon ?

Radon-konsentrasjonen måles enkelt med Terra Control's KODALPHA LR115 sporfilmdetektor. Du må bruke 2 sporfilmdetektorer som må måle i minimum 60 dager i vinterhalvåret. 
I sommerhalvåret skal det måles med 2 detektorer i minimum 90 dager for å få et best mulig årsgjennomsnitt.
Du kan gjøre indikasjonsmålinger med 1 detektor i 30 dager, men resultatet av disse målingene er bare veiledende.

Radon i vann måler du enkelt og raskt ved å bruke et spesielt prøvetakingssett som blir analysert i laboratorium.For mer detaljert informasjon om hvordan bruke radon måleinstrumentet Kodalpha får måling av radon:

10001000100000001111111111000000100010001100110011001100101000001100000010000000101000001111000010101010101010101111111110000000