Måleinstrumenter

Vi selger ulike måleinstrumenter se under for mer informasjon.
Ta kontakt på tlf: 33332550, eller bruk vårt kontaktskjema for prisforespørsel.Elektrisitet og magnetfeltmåler:

Gir hurtig og enkelt et bilde av det elektriskemijøet
  • Verifisert målenøyaktighet
  • Eksponering og variasjonsmåling av magnetfelt
  • Enkelt å analysere ulike måleserier
  • Måler magnetfelt i 3 retninger     
Manualer kan lastes ned her:
 
 Jordfeilindikator:

Jordfeilindikatoren er konstruert for å vise jordfeil i 230 Volts elektriske anlegg(IT- og TT systemer). Når spenningen mellom en eller to av fasene og jord overstiger 160V, vil de røde lysdiodene begynne å lyse, og på denne måten vise at det er en isolasjonssvikt mellom en annen fase og jord – en jordfeil.

Manual kan lastes ned her:
 
10001000100000001111111111000000100010001100110011001100101000001100000010000000101000001111000010101010101010101111111110000000