Er radon skadelig?

Radon er en radioaktiv edelgass som avgis fra flere relativt vanlige bergarter i Norge.
Som andre radioaktive stoffer har også radon den egenskap at den spaltes ved å sende ut partikler i form av stråling.
Huden vår beskytter oss mot stråling fra radon i luften.

Når vi puster inn radongass i lungene, som ikke har beskyttende hud, kan strålingen fra partiklene gassen etterlater seg føre til lungekreft over tid.
Risikoen for å få lungekreft øker med økende radon-konsentrasjon, og anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge.
Myndighetene har satt grenseverdier for tiltak mot radon i inneluft.
10001000100000001111111111000000100010001100110011001100101000001100000010000000101000001111000010101010101010101111111110000000