Andre

Vi har et av Norges største ikke-offentlige arkiv over norske malm- og mineralressurser.
Vi planlegger å etablere nye prosjekter innen energi- og industrimineraler i tiden fremover.

 
10001000100000001111111111000000100010001100110011001100101000001100000010000000101000001111000010101010101010101111111110000000