Kobber/gull

Kobber

Vårt første kobberprosjekt er Nussir AS.
Terra Control har management for selskapet, og det skal gjennomføres et betydelig boreprogram i 2007.
Se Investering for mer informasjon.

 
Boreriggen til Nussir AS

Gull

Våre første gullprosjekt er Norwegian Resource Venture AS.
Terra Control har management for selskapet som har rettigheter i Finnmark, Troms og Aust-Agder.
Se Investering for mer informasjon.
 

Feltarbeid for gull på Skyttemyr
10001000100000001111111111000000100010001100110011001100101000001100000010000000101000001111000010101010101010101111111110000000